PHIÊN GIAO DỊCH FOREX MỸ – PHIÊN NEW YORK

FOREX TRADING 11 tháng trước 60 lượt xem
MENU NỘI DUNG CHÍNH

  Phi%25C3%25AAn%2Bgiao%2Bd%25E1%25BB%258Bch%2Bforex%2BM%25E1%25BB%25B9%2B%25E2%2580%2593%2BPhi%25C3%25AAn%2BNew%2BYork

   

   

  Khi mà dân giao dịch Châu Âu quay lại sau bữa trưa thì dân giao dịch Mỹ bắt đầu ngày làm việc mới. Cũng như phiên Á và phiên Âu, phiên Mỹ là một trung tâm tài chính chính yếu mà thế giới quan tâm. Bảng dưới đây cho thấy số điểm biến động của các cặp tiền trong phiên Mỹ

   

  Phi%25C3%25AAn%2Bgiao%2Bd%25E1%25BB%258Bch%2Bforex%2BM%25E1%25BB%25B9%2B%25E2%2580%2593%2BPhi%25C3%25AAn%2BNew%2BYork%2B2

   

  Đặc điểm của của phiên Mỹ: · 

  Thanh khoản cao trong đầu phiên Mỹ do giờ trùng giữa phiên Âu và phiên Mỹ 

  · Hầu hết các thông tin phiên Mỹ được công bố đầu phiên. Nên nhớ rằng 85% giao dịch đều liên quan đến đồng USD nên khi tin ra, thị trường sẽ biến động mạnh 

  · Khi châu Âu kết thúc phiên thì thanh khoản và biến động sẽ giảm trong suốt buổi chiều của Mỹ (sau 12g đêm giờ VN) 

  · Thường có ít biến động vào chiều thứ 6 do phiên Á đã kết thúc giao dịch, còn dân giao dịch tại châu Âu thì chuẩn bị xả hơi. 

  · Vào thứ 6 thường có sự đảo chiều trong nửa sau phiên Mỹ do dân giao dịch Mỹ đóng lệnh trước tuần mới, nhằm tránh những biến động thông tin có thể diễn ra trong 2 ngày cuối tuần


  giao dịch bất kỳ cặp nào trong giai đoạn này nhưng tốt hơn hết là giao dịch các cặp tiền chính Vì đồng USD là đồng tiền nằm trong bất kỳ cặp tiền chính nào nên cần chú tâm đến các thông tin từ Mỹ một cách cẩn thận khi được công bố. Khi tin được công bố ra, thị trường sẽ biến động rất mạnh

  Tin Liên Quan

  0 Đánh giá

  5/5

  0 đánh giá

  1
  0 đánh giá
  2
  0 đánh giá
  3
  0 đánh giá
  4
  0 đánh giá
  5
  0 đánh giá
  Chọn đánh giá của bạn
   0978.192.295
   Tắt [X]